SRI SATHYA SAI GLOBAL COUNCIL LADIES TEAM

Supporting Breast and Ovarian Cancer Research

I'm putting my foot down to stop breast and ovarian cancers in their tracks!

"Walk with Love: Sai Members Unite for the 2024 Mother's Day Classic"

Our Sri Sathya Sai Global Council team is participating in the Mother's Day Classic, Sunday 12 May!

Join us as we lace up our shoes and step into solidarity and compassion for the 2024 Mother's Day Classic Walk with our SAI Families. 

This annual event is more than just a walk—it's a celebration of love, unity, and community spirit. 

Together, we honor the special bond between mothers and children while supporting a meaningful cause. 

Let's walk hand in hand, spreading joy and positivity every step of the way.

Thank you for supporting our team once again this year!

Sai Ram!

Thank you to our Sponsors

$277

Caroline Springs Sri Satya Sai Centre

$269

Rohana Yoganathan

$212

Anonymous

$108

Dushyanti Pitchu Mani

$106

Jayanthi Subhas

$100

Ram Prasanth Alajangi

$68

Roshni Kumar

$65

Keshini Singh

$58

Murali Budige

All the best Deepa.

$58

Shobhna Kishor

Good on you girl! Keep it up.

$58

Sudarshiny Rajakumar

Springvale Sathya Sai Centre

$53

Keerthi Thummalapally

For a great cause, good job Di😊🙏🏽. I might even join you😊

$50

Christie Dawson

Great cause J! Good luck Xx

$50

Kas Gounder

👍🏾

$46

Sanjuta Bhahirathan

$42

Bimlesh Chand

Great cause Jesh. Good luck.

$41

Kamala Siritharan

$40

Jesh Pillay

$38

Sheryl David

Well done! I’ve just made it a nice round number 😉 xo

$35

Jayant Makanji

$35

Sahana Selvadurai

$32

Akash Allada

Good job Amma. Wish I could have joined :(

$32

Devi Rajaratnam

Donation

$32

Westmead Sai Center

$32

Devi Rajaratnam

Donation

$32

Kundhavi Moopnar

Good luck Jesh👍

$32

Ranji Kanga

$32

Anjana Bhan

$32

Vanie Chelliah

$32

Anonymous

$32

Manikandan Mohan

$30

Anonymous

$21

Vikashni

$21

Bibhu Thapaliya

$20

Yoga Babu

$20

Anonymous

Wondering cause Jeswini. God bless

$7

Prathayini Chellappah

$2

Rajesh Iyer

Our Team

Rohana Yoganathan

Raised so far:

$327

Devika Khatri

Suruj Nair

Raised so far:

$32

Deepa Allada

Raised so far:

$143

Shiva Chandiran

Sarojini Ram

Sree Vithya Harilingam

Nivedita Sami

Usha Lal

Jerome Sami

Seetha Pitchumani

Roshni Kumar

Raised so far:

$68

Radhika Kumar

Sri Devi Rajaratnam

Raised so far:

$64

Rajesh Iyer

Raised so far:

$2

Sarita Swami

Sandeep Patel

Uma Aravindan

Vasanthiy Raguram

Nishkalaruby Sriranjan

Nisha Navaratnam

Kavitha Kushalan

Thurka Sitparan

Chooramany Jooron

Dushyanti Pitchu Mani

Raised so far:

$108

Anjana Bhan

Meena Narasiman

Raised so far:

$32

Prathayini Chellappah

Raised so far:

$7

Sanjuta Bhahirathan

Raised so far:

$46

Giri Selvadurai

Kalai Tanggaveloo

Kalai Tanggaveloo

Keshini Singh

Raised so far:

$65

Mogana Raveendrarasa

Jayanthi Loganathan

Vanie Chelliah

Raised so far:

$32

Roshni Narain

Natasha Chellan

Jayant Makanji

Raised so far:

$35

Vidya Wati

Susil Bhan

Vidusha Sobha

Saisha Akune

Naimish Akune

Parvathi Chellappah

Vahini Chellappah

Anuva Iyer

Sharda Bhan

Meera Navaratnam

Anushka Navaratnam

Roshini Patel

Siddhik Patel

Kavitha Nagabooshanam

Pranav Sathyanarayanan

Prarthana Hegde

ArnavSriSandilya Mutyam

Ananya Alajangi

Vinushan Jatheswaran

Shreevarshaan Jatheswaran

Tharushan Jatheswaran

Mathushan Muraleetharan

Darshan Chellan

Adithya Chellan

Maliga Moodley

Satyam Chellan

Shiri Chandiran

Shalini Kunarathnam

Anjali Mandaleson

Mahika Singh

Ishaan Singh

Kiaan Singh

Sanjeevan Prabahar

Kirthtana Katiravan

Abhishek Ram

Shruthi Lal

Ratha Narayan

Jaslyn Doshi

Jesh Pillay

Raised so far:

$352

Arjun Pillay

Meera Pillay

Prashant Suryanarayanan

Ansnya Iyer

Vivaan Iyer

Eashwar Ranganathan

Sangeeta Kumar

Keerthana Balakrishnan

Priya Sasidharan

Kamalaranjini Nadarajah

Kamala Siritharan

Raised so far:

$41

Sahana Selvadurai

Raised so far:

$35

Umavathy V

Rapthi R

Nihilesh C

Rani S

Samaira S

Dinesh N

Sasikala S

Nithilaan A

Kamala V

Hema H

Aditya H

Madhuri M

RaviChand M

Srilakshmi D

RamPrashanth a

Mathivathani B

Neha S

Nithika S

Vithya S

Skanda I

Dharshini S

Shirin V

Saira V

Vidyadevi S

Madhavaram I

Sivapriya J

Nitin A

Vathsala B

Andy B

Sivanthee B

Pratheep M

Reuben C

Shila C

Jaanvi S

Kirubesan R

Risshegeysan R

Sarita S

ashok s

natasha s

nikita s

Ashnil S

Pravinaa K

Pravin K

Saisha R

Monish K

Mithil K

YOGESHWAR L

Shweta L

Yuvesh L

Shaista D

Lakshmi V

Usha N

Sangeetha I

Sangeeta K

Jay K

Breman J

Indira B

Pathma J

Kamala S